AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-08-04
Remonty dźwigów osobowych.

Zaczęły się tegoroczne remonty kapitalne dźwigów osobowych. W tym roku do modernizacji na terenie Osiedla Cisowa przeznaczono następujące windy: Chylońska 249 – klatka 4 , Janowska 3 – klatka 6, Kcyńska 12 – klatka 2, Zbożowa 6 – klatka 3, Zbożowa 7 – klatka 2 (kontynuacja z 2015 r.).

Zakres remontu obejmuje wymianę:

 • Zespołu napędowego o zminimalizowanym poborze mocy, sterowany falownikiem (dopuszczalna wciągarka bezreduktorowa),
 • Wewnętrznej linii zasilającej dźwig (demontaż istniejącej linii z wył. dźwigowym),
 • Kabiny z wyposażeniem, o zmaksymalizowanych wymiarach,
 • Ramy kabiny z chwytaczami dwukierunkowymi,
 • Przeciwwagi mieczowej na przeciwwagę ramową z osłoną,
 • Prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych,
 • Drzwi przystankowych na automatyczne 800x 2000 mm,
 • Ogranicznika prędkości wraz z odciążką,
 • Lin nośnych i liny ogranicznika (lub pasów) zapewniające niski poziom hałasu - Sterowania wraz z odwzorowaniem,
 • Tablicy wstępnej,
 • Kasety jazd rewizyjnych,
 • Kasety wezwań,
 • Sygnalizacji położenia kabiny (wyświetlacz zewnętrzny na wszystkich piętrach oraz w kabinie - wyświetlacz piętra i kierunku),
 • Instalacji oświetlenia maszynowni Eeś =200 lx,
 • Instalacji oświetlenia szybu Eeś = 50 lx,

Zakres robót obejmuje również:

 • Zapewnienie łączności telefonicznej zewnętrznej za pomocą sieci telefonii komórkowej GSM w kabinie leży w gestii wykonawcy,
 • Zapewnienie awaryjnego zjazdu na poziom przystanku przy zaniku napięcia,
 • Zjazd pożarowy BR1 (zjazd do przystanku podstawowego i pozostanie na nim z otwartymi drzwiami),
 • Zapewnienie informacji akustycznej o położeniu kabiny.