AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2017-04-26
Posiedzenie Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 19.04.2017 r.

W dniu 19.04.2017 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, na którym przyjęto raport i opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2016 r. Przyjęto sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie GSM w 2017 r. Przyjęto także propozycję podziału nadwyżki bilansowej za 2016 r.

Poniżej przedstawiamy krótka relację filmową z posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Borkowskiego.

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.