AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-04-18
Posiedzenie Rady Nadzoreczej GSM - 13.04.2016 r.

W dniu 13.04.2016 r. odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej naszej Spółdzielni, na którym przyjęto raport i opinię biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Ponadto przyjęto propozycję podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok oraz sprawozdanie Zarządu za 2015 r. i sprawozdanie Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie GSM w 2016 r.

Poniżej przedstawiamy krótka relację filmową z posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ryszarda Mellera.

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.