AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-04-18
Posiedzenie Rady Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana. 21.03.2016 r.

W dniu 21.03 br. odbyło się posiedzenie Rady Osiedla Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana. Poniżej przedstawiamy porządek obrad oraz krótką relacje filmową z tych obrad.

Porządek obrad.

1. Przyjęcie i podpisanie Protokołu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 29.02.2016 r.
2. Informacja z dyżuru Rady Osiedla z dnia 07.03.2016 r.
3 Informacja z posiedzenia Komisji ds. Zadłużeń Czynszowych z dnia 14.03.2016 r.
4. informacja z posiedzenia Komisji ds. Technicznego Utrzymania Obiektów z dnia 14.03.2016 r.
5. Podjęcie opinii w sprawie pism złożonych przez mieszkańców i użytkowników lokali.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminów posiedzeń

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.