AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-10-19
Posiedzenie Rady Osiedla Pustki Cisowskie 12.09.2016 r.

W dniu 12.09 br. odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Pustki Cisowskie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad oraz krótką relacje filmową z tych obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, włączenie dyktafonu, przedstawienie porządku obrad i jego głosowanie.
2. Odczytanie, uwagi i głosowanie protokołu Nr 1/2016 z dnia 14.07.2016 r.
3. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania planu remontów z funduszu remontowego Osiedla    Pustki Cisowskie za II kwartał 2016 r.
4. Informacja z dyżuru Rady Osiedla w dniu 05.09.2016 r.
5. Informacja z posiedzenia Komisji ds. Zadłużeń Czynszowych z dnia 25.07.2016 r.
6. Sprawy bieżące i wnioski.
7. Terminy kolejnych posiedzeń.

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.