AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2019-11-18
Posiedzenie Rady Osiedla Chylonia. 14 października 2019 r.

Na październikowym posiedzeniu Rada Osiedla Chylonia zapoznała się z przebiegiem spotkania Komisji ds. zadłużeń czynszowych. Zaprosiła mieszkańców będących w sporze sąsiedzkim w celu wysłuchania storn. Niestety jedna ze stron nie przybyła na spotkanie. Następnie kierownik administracji zapoznał członków Rady z bieżącymi informacjami z działalności Administracji Osiedla oraz przedstawił wnioski i pisma od mieszkańców. Na zakończenie obrad przewodnicząca rady zwróciła się do członków o wskazanie potrzeb w osiedlu kwalifikujących się do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Poniżej zamieszczamy porządek obrad oraz krótką relację filmową.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Osiedla Chylonia odbytego w dniu 16.09.2019 r.
2. Informacja Komisji ds. zadłużeń czynszowych ze spotkania z dłużnikami odbytego w dniu 30.09.2019 r.
3. Sprawozdanie Komisji Rozjemczej.
4. Dyżur Rady Osiedla Chylonia w dniu 07.10.2019 r.
5. Sprawy wniesione i korespondencja.
6. Tematyka na spotkanie z Radą Dzielnicy.
7. Sprawy organizacyjne.

Potrzebujesz wtyczki Flash Player w wersji conajmniej 8.0.