AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2019-12-09
Posiedzenie Rady Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana. 28 października 2019 r.

W dniu 28 października br. odbyło się kolejne posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana. Poniżej przedstawiamy porządek obrad oraz krótką relacje filmową z tych obrad.

Porządek zebrania:


1. Przyjęcie i podpisanie Protokółu z posiedzenia Rady Osiedla z dnia 23.09.2019 r.
2. Informacja z dyżuru Rady Osiedla z dnia 07.10.2019 r.
3. Informacja z posiedzenia Komisji ds. Zadłużeń Czynszowych z dnia 14.10.2019 r.
4. Informacja z posiedzenia Komisji ds. Technicznego Utrzymania Obiektów z dnia 21.10.2019 r.
S. Podjęcie Opinii w sprawie pism złożonych przez mieszkańców i użytkowników lokali.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Terminy posiedzeń:

  • Dyżur Rady - 04.11.2019 r.
  • Komisja ds. Zadłużeń - 18.11.2019 r.
  • Komisja Techniczna - 18.11.2019 r.
  • Rada Osiedla - 25.11.2019 r.