AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-07-12
Pierwsze plenarne posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej GSM.

W dniu 6 lipca 2016 r. odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie nowej Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni. Poniżej zamieszczmy porządek obrad oraz króka relację filmową.

Porządek obrad:


1.    Przyjęcie porządku obrad
2.    Informacja Zarządu GSM z bieżącej działalności Spółdzielni
3.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej
4.    Wybór Prezydium Rady Nadzorczej GSM

 • Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Sekretarza Rady Nadzorczej
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 • Przewodniczącego Komisji Technicznej Rady Nadzorczej
 •  Przewodniczącego Komisji Społeczno - Mieszkaniowej Rady Nadzorczej

5.    Ustalenie składów Komisji stałych Rady Nadzorczej GSM

 • Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
 • Komisji Technicznej Rady Nadzorczej
 • Komisji Społeczno - Mieszkaniowej Rady Nadzorczej

6.    Sprawy  wniesione i organizacyjne


W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów, Rada Nadzorcza GSM w kadencji 2016-2019 ukonstytuowała się w następujący sposób:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Krzysztof Borkowski
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Mirosława Śliwińska
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Krystyna Walukiewicz
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej – Barbara Mandzielewska
 • Przewodniczący Komisji Technicznej Rady Nadzorczej – Jacek Długoński
 • Przewodniczący Komisji Społeczno-Mieszkaniowej Rady Nadzorczej – Marian Serafin


Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 6 lipca 2016 r. ustalono również skład osobowy Komisji stałych  tj.:

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

 • Barbara Mandzielewska – przewodnicząca
 • Leszek Kurzawa
 • Renata Różycka
 • Julian Semak
 • Mirosława Śliwińska
 • Krystyna Walukiewicz


Skład osobowy Komisji Technicznej:

 • Jacek Długoński – przewodniczący
 • Danuta Matuszewska
 • Gabriela Ratajczak
 • Anna Szymańska
 • Alicja Undziłło


Skład osobowy Komisji Społeczno-Mieszkaniowej:

 • Marian Serafin – przewodniczący
 • Witold Brożek
 • Jadwiga Gierszewska
 • Wanda Jankowska
 • Anna Kamińska
 • Monika Robak