AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2019-09-19
Nowy sezon grzewczy rozpoczęty.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że podjął decyzję o włączeniu z dniem 19.09.2019 r. ogrzewania w budynkach spółdzielczych.

Ewentualne zakłócenia w pracy instalacji prosimy zgłaszać do Administracji Osiedli. Telefony podane są w zakładce „Kontakt”.

Ponadto zwracamy uwagę, że:

1. Poprawnie działający grzejnik będzie chłodniejszy na dole.
2. Jeżeli chłodniejsza jest góra grzejnika to jest on zapowietrzony. Należy to niezwłocznie zgłosić.

Jednocześnie przypominamy wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni o konieczności pełnego otwarcia termozaworów grzejnikowych, co umożliwi naszym służbom technicznym prawidłowe napełnienie i odpowietrzenie instalacji.