AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2015-12-17
Likwidacja gazowych piecyków przepływowych tzw. junkersów.

W dniu 14 grudnia br. w Gimnazjum Nr 4 odbyło się zebranie mieszkańców budynku przy ul. Morskiej 123/125. Zebranie prowadził Pełnomocnik Zarządu ds. kierowania Osiedlem Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana p. Lech Piech. Tematem zebrania było omówienie warunków technicznych i finansowych przebudowy instalacji ciepłej wody użytkowej polegającej na likwidacji gazowych piecyków przepływowych tzw. junkersów i podłączenie instalacji cw do sieci miejskiej.
W/w modernizacja będzie wykonana w I półroczu 2016 r dzięki porozumieniu zawartemu z OPEC Gdynia.