AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2019-07-09
Informacja.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie, z dniem 01.01.2019 r. Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni podjęła uchwałę o skorzystaniu z 90 % bonifikaty za przekształcenie prawa do gruntu, w udziale przypadającym Spółdzielni w niżej wymienionych nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi:

1.    Chylońska 7, 11; Lubawska 1
2.    Chylońska 74, 80
3.    Chylońska 84-86; 90-92
4.    Lubawska 11
5.    Lubawska 13
6.    Żołnierzy I Armii WP 4
7.    Helska 9, 11
8.    Morska 291
9.    Morska 301; Rozewska 22
10.    Kartuska 30-44
11.    Kartuska 46, 46A, 48-50
12.    Swarzewska 48, 50
13.    Swarzewska 52
14.    Swarzewska 56
15.    Starogardzka 8, 10, 12; Wejherowska 49, 51
16.    Morska 220, 222, 224
17.    Zbożowa 2, 4, 6
18.    Owsiana 7, 9, 15
19.    Chylońska 199, 201; Kcyńska 4Wysokość jednorazowej opłaty stanowić będzie dwukrotność opłaty rocznej, zamiast opłaty wnoszonej przez 20 lat.

W związku z powyższym opłata w czynszu z tytułu przekształcenia prawa do gruntu, w lokalach ze spółdzielczym lokatorskim lub własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego w nieruchomości, obowiązywać będzie do końca 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali mieszkalnych, posiadający odrębną własność lokalu mieszkalnego, mają możliwość do skorzystania z bonifikaty po złożeniu wniosku bezpośrednio do Urzędu Miasta Gdyni i wniesieniu jednorazowej opłaty.

Wszelkich informacji w w/w sprawie można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni pok. nr 53 lub telefonicznie (58) 623 39 73.