AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-09-28
Eksmisje w naszej Spółdzielni.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w okresie od 01.01.2016 r. do 23.09.2016 r. odzyskano 6 lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytułu prawnego przez osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali, w stosunku do których Spółdzielnia posiadała prawomocne wyroki sądowe orzekające eksmisję, z tego:

  • 4 lokale z tytułu zapewnienia osobom eksmitowanym przez Gminę Gdynia lokali socjalnych,
  • 1  lokal na skutek zgonu osoby objętej wyrokiem eksmisyjnym,
  • 1   lokal  w   związku   z   dobrowolnym  opuszczeniem   przez  osoby  objęte  wyrokiem eksmisyjnym.

Odzyskane przez Spółdzielnię lokale znajdują się w zasobach  Administracji Osiedli:
          1.  Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana – 2 lokale w budynkach:
               -  Gen. Orlicz – Dreszera 20
               -  Chylońska 36
          2.  Chylonia – 1 lokal w budynku
               -  Kartuska 56 - 58
          3.  Cisowa – 3 lokale w budynkach:
                -  Kcyńska 5
                -  Chylońska 279
                -  Chylońska 299.         

Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali posiadający prawo odrębnej własności do lokalu, osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w świetle obowiązującej Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, nie są objęci ochroną ustawową w sytuacji utraty tytułu prawnego do lokalu w wyniku licytacji komorniczej, wobec czego nie przysługuje im prawo do lokalu socjalnego.