AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2015-09-22
Eksmisje wrzesień 2015 r.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w miesiącu wrześniu 2015 r. odzyskano 2 lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego przez osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali, w stosunku do których Spółdzielnia posiadała prawomocne wyroki sądowe orzekające eksmisję, z tego:

  • 1  lokal  z  tytułu  wykonania  eksmisji  przez  Komornika  Sądowego  do  Schroniska dla bezdomnych  mężczyzn wskazanego przez Gminę Miasta Gdyni,
  • 1  lokal w związku z dobrowolnym  przekazaniem do Spółdzielni  w  wyniku  wszczętego postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego. Dłużnicy nie skorzystali z noclegowni wskazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.      

Odzyskane przez Spółdzielnię lokale znajdują się w zasobach  Administracji Osiedli:
          1.  Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana – 1 lokal w budynku
               -  Falista 5
          2.  Chylonia – 1 lokal w budynku
               -  Starogardzka 8.           

Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali posiadający prawo odrębnej własności do lokalu lub osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którzy utracili tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego w wyniku licytacji komorniczej z powodu zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali, w świetle obowiązującej Ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, nie są objęci ochroną ustawową, wobec czego nie przysługuje im prawo do lokalu socjalnego.