AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2018-01-10
Eksmisje w naszej Spółdzielni.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w roku 2017  odzyskano 4 lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego przez osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali, w stosunku do których Spółdzielnia posiadała prawomocne wyroki sądowe orzekające eksmisję, z tego:

  • 1 lokal z tytułu zapewnienia osobie eksmitowanej przez Gminę Gdynia lokalu socjalnego,
  • 1 lokal na skutek zgonu osób objętych wyrokiem eksmisyjnym,
  • 2   lokale  z  tytułu   wykonania   eksmisji  przez  Komornika  Sądowego  do  noclegowni wskazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.

Odzyskane przez Spółdzielnię lokale znajdują się w zasobach  Administracji Osiedli:
          1.  Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana – 2 lokale w budynkach:
               -  Lubawska 10
               -  Chylońska 36
          2.  Chylonia – 1 lokal w budynku
               -  Helska 9
          3.  Pustki Cisowskie – 1 lokal w budynku
                -  Bzowa 3.              

Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali posiadający prawo odrębnej własności do lokalu oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w świetle obowiązującej Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, nie są objęci ochroną ustawową w sytuacji utraty tytułu prawnego do lokalu w wyniku licytacji komorniczej, wobec czego nie przysługuje im prawo do lokalu socjalnego.