AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-03-08
Podsumowanie eksmisji w 2015 r.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w roku 2015 odzyskano 8 lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytułu prawnego przez osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali, w stosunku do których Spółdzielnia posiadała prawomocne wyroki sądowe orzekające eksmisję, z tego:

  • 2 lokale z tytułu zapewnienia osobom eksmitowanym przez Gminę Gdynia lokali socjalnych,
  • 3  lokale  z  tytułu  wykonania  eksmisji  przez  Komornika  Sądowego  do  noclegowni wskazanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni,
  • 1  lokal na skutek zgonu osoby objętej wyrokiem eksmisyjnym,
  • 1  lokal  w  związku  z  dobrowolnym  przekazaniem  do  Spółdzielni w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego,
  • 1  lokal w związku z opuszczeniem przez osoby objęte wyrokami eksmisyjnymi.

Odzyskane przez Spółdzielnię lokale znajdują się w zasobach Administracji Osiedli:
          1.  Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana – 2 lokale w budynkach:
               -  Lubawska 10
               -  Falista 5
          2.  Chylonia – 4 lokale w budynkach:
               -  Gniewska 7
               -  Wejherowska 49
               -  Helska 22 – 28
               -  Starogardzka 8
          3.  Cisowa – 2 lokale w budynkach:
                -  Zbożowa 5
                -  Zbożowa 2.          

W miesiącu styczniu i lutym 2016 roku odzyskano 4 kolejne lokale mieszkalne położone w budynkach: Gen. Orlicz – Dreszera 20, Kcyńska 5, Kartuska 56 – 58 i Chylońska 36 w Gdyni.

Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali posiadający prawo odrębnej własności do lokalu lub osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którzy utracili tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego w wyniku licytacji komorniczej z powodu zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali, w świetle obowiązującej Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, nie są objęci ochroną ustawową, wobec czego nie przysługuje im prawo do lokalu socjalnego.