AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2016-01-21
Eksmisje.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni informuje, że w miesiącu styczniu 2016 r. odzyskano 2 lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego przez osoby zalegające w opłatach za użytkowanie lokali, w wyniku realizacji wyroków sądowych orzekających eksmisje do lokali socjalnych zaoferowanych przez Gminę Gdynia.

        Odzyskane przez Spółdzielnię lokale znajdują się w zasobach  Administracji Osiedli:
          1.  Grabówek i Wzgórze Św. Maksymiliana – 1 lokal w budynku
               -  Gen. Orlicz Dreszera 20
          2.  Cisowa – 1 lokal w budynku
               -  Kcyńska 5.           

Jednocześnie informujemy, że właściciele lokali posiadający prawo odrębnej własności do lokalu lub osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którzy utracili tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego w wyniku licytacji komorniczej z powodu zadłużenia w opłatach za użytkowanie lokali, w świetle obowiązującej Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, nie są objęci ochroną ustawową, wobec czego nie przysługuje im prawo do lokalu socjalnego.