AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2015-11-02
Banki tracą przywilej.

W dniu 26 października br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 25 września 2015 o zmianie ustawy prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Jak wynika z uzasadnienia celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015r. Trybunał uznał za niekonstytucyjne przepisy dające bankom możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych, które po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd stanowią podstawę egzekucji wobec osób, które bezpośrednio z bankiem dokonywały czynności bankowych, albo są dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikających z czynności bankowych. Ustawa uchyla m.in. art. 96-98 ustawy Prawo Bankowe, czyli przepisy dotyczące wystawiania bankowego tytułu egzekucyjnego. Istniejące dotychczas prawo stawiało prywatne banki w uprzywilejowanej sytuacji. Mogły one odzyskać swoje długi przed innymi wierzycielami, pomimo, że ci drudzy przeprowadzili cały proces związany z ich egzekucją.
Zasady te były dobre w gospodarce opartej na własności państwa. Później stanowiły tylko nieuzasadniony niczym przywilej dany bankom. Ustawa wprowadza również nowelizacje innych przepisów, w tym między innymi zmiany do ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych. W art. 6 zostaje uchylony ust. 2a mówiący o bankowym tytule wykonawczym.

Ustawa wchodzi w życie 14 dni po podpisaniu przez Prezydenta.

Spełnia ona oczekiwanie wierzycieli w tym między innymi spółdzielni mieszkaniowych, które często po wykonaniu procesu związanego z odzyskiwaniem długu zostawały z niczym, bo bank, który nic nie zrobił, zabierał wszystko.

źródło: Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa