Właściciele lokali mogą wystąpić o zwrot nadpłaty podatku. (data: 2014-01-27)

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje właścicieli lokali mieszkaniowych posiadających prawo odrębnej własności do lokalu o korzystnej zmianie przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych, wydanych przez Ministerstwo finansów w zakresie rozliczania podatku z tytułu otrzymanego od spółdzielni zwrotu za wymianę stolarki okiennej.
Cały tekst interpretacji


Właściciele lokali mogą wystąpić o zwrot nadpłaty podatku. 

W tym celu należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego korektę zeznania podatkowego. Do korekty należy dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z uzasadnieniem wg wzoru. Wzór do pobrania

Korekta dotyczy zeznań od 2008 r.