Informacja dotycząca możliwości przejęcia przez GSM w konserwację instalacji domofonowej. (data: 2015-09-17)

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że istnieje możliwość przejęcia przez GSM w konserwację instalacji domofonowej w Państwa klatce schodowej. Warunkiem przejęcia w konserwację jest zgoda co najmniej 70 % mieszkańców oraz poniesienie kosztów ewentualnego remontu instalacji domofonowej.

Bliższych informacji udziela Zespół ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21.
ontakt telefoniczny pod nr: (58) 664-00-05


wzór podania dot. domofonu