Comiesięczne uzgadnianie salda. (data: 2010-12-23)

Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że istnieje możliwość poszerzenia dotychczasowego zakresu usług w ramach posiadanego przez Spółdzielnie upoważnienia do potrącania z osobistego konta bankowego lokatora opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego i comiesięczne uzgadnianie salda. Powyższa propozycja wiąże się z pobraniem od członka Spółdzielni dodatkowej opłaty w kwocie 3zł miesięcznie.