PRZETARGI  
 
2019-05-16
Wymiana docieplenia ściany szczytowej w budynku mieszkalno-usługowym.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza przetarg nieograniczony-ofertowy na wymianę docieplenia ściany szczytowej w budynku mieszkalno-usługowym,

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy nabyć w siedzibie Spółdzielni pok. nr 38.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2019 r.

Godziny złożenia i otwarcia ofert określone zostały w specyfikacjach.

GSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko  tel.: 58 713-15-38    fax: 58 623-34-78.

 

POZOSTAŁE PRZETARGI