PRZETARGI  
 
2019-05-08
Budowa wiat śmietnikowych. Prace malarskie w budynku mieszkalnym. Usunięcie alg oraz malowanie farbą silikatową elewacji budynków mieszkalnych.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza przetargi nieograniczone-ofertowe na:      

  • budowę wiat śmietnikowych,
  • prace malarskie w budynku mieszkalnym,
  • usunięcie alg oraz malowanie farbą silikatową elewacji budynków mieszkalnych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy nabyć w siedzibie Spółdzielni pok. nr 38.

Przetargi odbędą się w dniach 23 i 24.05.2019 r.


Godziny złożenia i otwarcia ofert określono w specyfikacjach.

GSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko tel.: 58 713-15-38    fax 58 623-34-78.

POZOSTAŁE PRZETARGI