PRZETARGI  
 
2019-05-07
Wykonanie remontu mieszkania. Wykonanie remontu kapitalnego dźwigu osobowego. Wykonanie jednokrotnego przeglądu systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych. Wykonanie i montaż klap oddymiających w budynkach mieszkalnych. Malowanie podsufitki z blachy trapezowej części użytkowej budynku mieszkalno-usługowego.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza przetargi nieograniczone-ofertowe na:    

  • wykonanie remontu mieszkania,
  • wykonanie remontu kapitalnego dźwigu osobowego,
  • wykonanie jednokrotnego przeglądu systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych,
  • wykonanie i montaż klap oddymiających w budynkach mieszkalnych,
  • malowanie podsufitki z blachy trapezowej części użytkowej budynku mieszkalno-usługowego.

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia należy nabyć w siedzibie Spółdzielni, pokój Nr 38.

Przetargi odbędą się w dniach 21 i 22.05.2019 r.

Godziny złożenia i otwarcia ofert określono w specyfikacjach

GSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko tel.: 58 713-15-38.

POZOSTAŁE PRZETARGI