PRZETARGI  
 
2019-05-29
Remont kolektorów w węzłach cieplnych w budynkach mieszkalnych. Remont i malowanie elewacji budynków mieszkalnych. Remont galerii zewnętrznej nad lokalem użytkowym. Wykonanie ogrodzenia terenu parkingów.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza przetargi nieograniczone-ofertowe na:

  • remont kolektorów w węzłach cieplnych w budynkach mieszkalnych,
  • remont i malowanie elewacji budynków mieszkalnych,
  • remont galerii zewnętrznej nad lokalem użytkowym,
  • wykonanie ogrodzenia terenu parkingów,


Specyfikacje istotnych warunków zamówienia należy nabyć w siedzibie Spółdzielni, pokój Nr 38.

Przetargi odbędą się w dniach 24 i 26.06.2019 r.

Godziny złożenia i otwarcia ofert określono w specyfikacjach.

GSM zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko  Tel. (58) 713 15 38, fax (58) 623 34 78

POZOSTAŁE PRZETARGI