PRZETARGI  
 
2019-05-29
Wykonanie prac malarskich w budynku mieszkalnym. Budowa wiaty śmietnikowej. Dostawa i montaż stolarki okiennej w lokalach użytkowych. Remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych. Wykonanie badań instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
spoldzielnia@gdynskasm.pl
www.gdynskasm.pl


ogłasza przetargi nieograniczone-ofertowe na:      

  • wykonanie prac malarskich w budynku mieszkalnym,
  • budowę wiaty śmietnikowej,
  • dostawę i montaż stolarki okiennej w lokalach użytkowych,
  • remont instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych i lokalach użytkowych,
  • wykonanie badań instalacji elektrycznej w mieszkaniach i lokalach użytkowych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia należy nabyć w siedzibie Spółdzielni pok. nr 38.

Przetargi odbędą się w dniach 13,14 i 17.06.2019 r.


Godziny złożenia i otwarcia ofert określono w specyfikacjach.

GSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Marzanna Korolko tel.: 58 713-15-38    fax 58 623-34-78.

POZOSTAŁE PRZETARGI