PRZETARGI  
 
2021-05-06
Wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 127,40 m2 w dzielnicy Chylonia w Gdyni ul. Wejherowska 50.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL HELSKA 8
tel.  58 623 29 76
www.gdynskasm.pl

ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 127,40 m2 w dzielnicy Chylonia w Gdyni ul. Wejherowska 50 z przeznaczeniem na działalność usługową (medyczną, rehabilitacyjną, finansową itp.), handlową, biurową

Stawka wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 p.u. wynosi netto 30  zł, wadium 5.000 zł. Podana stawka nie obejmuje kosztów dostawców mediów i podatku VAT.


Oferowany lokal znajduje się w budynku mieszkalnym na parterze. Wyposażony jest w  instalację elektryczną służącą do oświetlenia i ogrzewania lokalu oraz instalację wodno-kanalizacyjną z urządzeniami sanitarnymi.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NR EW. U II/37 PRZY UL. WEJHEROWSKIEJ 50” w siedzibie Spółdzielni przy ul. Helskiej 8 w Gdyni do dnia 31.05.2021 r. do  godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  31.05.2021 r.  o godz. 12:15.

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wniesienie wadium na rachunek Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 05 1160 2202 0000 0000 5119 2464 w BANKU MILLENNIUM SA oraz odpłatne nabycie szczegółowych warunków konkursu ofert w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia zawiadomi oferentów o wynikach konkursu ofert w terminie dwóch tygodni od daty otwarcia ofert. W przypadku wygrania konkursu ofert, wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji celem zabezpieczenia roszczeń Spółdzielni z tytułu czynszu najmu, opłat eksploatacyjnych oraz z tytułu naprawienia ewentualnych szkód.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert lub wycofania lokali z konkursu bez podania przyczyny”.

POZOSTAŁE PRZETARGI