OGŁOSZENIA  
Strona główna   >   Ogłoszenia   >  
 
2018-10-05
INSPEKTORA NADZORU DS. INSTALACJI SANITARNYCH CENTRALNEGO ORZEWANIA I GAZU.

GDYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
81-056 GDYNIA, UL. HELSKA 8
www.gdynskasm.pl

zatrudni  w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku

INSPEKTORA NADZORU DS. INSTALACJI SANITARNYCH CENTRALNEGO ORZEWANIA I GAZU.

osobę z wykształceniem wyższym lub średnim technicznym, specjalność budownictwo ogólne, posiadającą uprawnienia budowlane  w specjalności instalacji sanitarnych.

Oferty zawierające:

  • dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe wraz z zaświadczeniami o posiadanych uprawnieniach budowlanych,
  • dokumenty stwierdzające przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
  • podanie i życiorys
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gdyńską Spółdzielnię Mieszkaniową w celu rekrutacji

należy składać w kadrach Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  Gdynia ul. Helska 8, pok. 57

Osoba do kontaktu: Główny specjalista ds. osobowych - Jolanta Zacharowska

telefon: 58 623-00-42 lub 58 623-14-61 wew. 158
e-mail: kadry@gdynskasm.pl