AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2020-09-02
Zebranie członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali mieszkalnych w nieruchomości budynkowej Gniewska 21 oraz członków spółdzielni posiadających tytuły prawne do lokali użytkowych mieszczących się w DT Chylonia.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że dnia 9 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 18:00

w Klubie Mieszkańców przy ul. Rozewskiej 1 w Gdyni odbędzie się

ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI MIESZKALNYCH W NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ GNIEWSKA 21 ORAZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI POSIADAJĄCYCH TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI UŻYTKOWYCH MIESZCZĄCYCH SIĘ W DOMU TOWAROWYM „CHYLONIA”.


Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.


PORZĄDEK ZEBRANIA

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Prezydium Zebrania.
3.    Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Administrowania Budynkiem Gniewska 21 za 2019 rok.
4.    Dyskusja.
5.    Zamknięcie Zebrania.