AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2020-09-07
Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z osiedla Cisowa.

Na podstawie § 132 ust. 3 i § 134 ust. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia  14 WRZEŚNIA 2020 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 40  im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta w Gdyni,  przy ul. Rozewskiej 33 odbędzie się

ZEBRANIE OSIEDLOWE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z OSIEDLA CISOWA.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości, maski ochronnej, rękawiczek i własnego długopisu.

Regulamin Zebrań Osiedlowych znajduje się na stronie internetowej www.gdynskasm.pl)

PORZĄDEK ZEBRANIA                

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Wyborczej.
3.    Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
4.    Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 15 maja 2019 r.do 14 września 2020 r.
5.    Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2019 rok.
6.    Wybory uzupełniające do Rady Osiedla w kadencji 2019 – 2022.
7.    Dyskusja.
8.    Zamknięcie Zebrania.