Informacja dot. dyżuru Rady Nadzorczej. (data: 2020-12-03)

Rada Nadzorcze Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 7 grudnia 2020 r. nie odbędzie się.