Informacja dot. dyżuru Rady Nadzorczej. (data: 2021-02-25)

Rada Nadzorcza Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z pandemią koronawirusa dyżur Rady Nadzorczej dnia 1 marca 2021 r. nie odbędzie się.