409 posłów za spółdzielczością. (data: 2021-01-14)

409 posłów za spółdzielczością
Na 20 posiedzeniu Sejmu w dniu 29 października br. posłowie przyjęli tekst Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach. Za jej przyjęciem opowiedziało się 409 z 411 biorących udział w głosowaniu posłów.


Poniżej podajemy wypowiedzi przedstawicieli klubów poselskich w powyższej sprawie :

TOMASZ ZIELIŃSKI - Prawo i Sprawiedliwość
29 października 1920 r. Sejm przyjął ustawę o spółdzielniach, która w swoich założeniach czerpała z ponad 100 - letniego dorobku polskiego ruchu spółdzielczego „rozwijającego się prężnie w czasach zaborów. Ówczesne młode polskie władze stanęły przed problemem ujednolicenia przepisów prawnych, tak przecież różnych w trzech zaborach. Ustawa o spółdzielniach była odpowiedzią na te problemy. Jej nowoczesne rozwiązania były doceniane także przez ruch spółdzielczy poza granicami Polski. KP PIS popiera podjęcie Uchwały w sprawie upamiętnienia setnej rocznicy uchwalenia pierwszej w Polsce Ustawy o spółdzielniach

MAŁGORATA KIDAWA-BŁOŃSKA - Koalicja Obywatelska
Omawiamy uchwałę dotyczącą powstania pierwszej w Polsce ustawy o spółdzielniach z roku 1920. Pierwsze spółdzielnie które miały własne statuty powstały w Wielkiej Brytanii w 1844 r. . Ale my nie mamy się czego wstydzić, bo zdecydowanie wcześniej na terenach poszczególnych zaborów obywatele organizowali się „aby się wspierać, pracować i działać. . Pozwalało im to zachować odrębność gospodarczą, a punkt statutu odnoszący się do działalności społeczno - kulturalnej pozwalał zachować tradycję i pielęgnować polskość.(...) To wszystko było bardzo dobrze przygotowane „miało piękne statuty na których powinniśmy opierać się dzisiaj. . Mówiły nie tylko o tym, że każdy członek ma takie same prawa „że jest kontrola społeczna, ale mówiły także „że spółdzielnie są neutralne światopoglądowo i otwarte na tolerancję. Piękne hasła „bardzo potrzebne by wspólnie działać . Dlatego z przyjemnością rekomendujemy przyjęcie tej uchwały.

WIESŁAW SZCZEPAŃSKI - Lewica
Polski ruch spółdzielczy skupia ponad 9 tys. spółdzielni, które zatrudniają ponad 200 tys. osób. Stanowią istotny element polskiej gospodarki jest to spółdzielczość finansowa, Gminne Spółdzielnie „ Samopomoc Chłopska", RSP, spółdzielcze grupy producentów rolnych , spółdzielczość mieszkaniowa, mleczarska, ogrodniczo - pszczelarska, pracy, socjalna, rzemieślnicza, spożywców, uczniowska, czy Spółdzielnie Kółek Rolniczych. Kiedy spojrzymy w hymn spółdzielczy, czytamy tam następujące wersy: „prawem naszym braterska wspólnota, wszelki wyzysk wyniszczymy jak traci" Znakomicie oddaje on istotę spółdzielczości. .Dobrowolne członkostwo oparte jest na trzech regułach: otwartych drzwi, równouprawnienia członków i obowiązku członków wobec spółdzielni. W spółdzielniach członkowie mają równe prawo głosu: jeden głos - jeden członek. Na przyszłość spółdzielczości w Polsce należy patrzeć optymistycznie, przede wszystkim ze względu na większą świadomość jej celów społecznych i gospodarczych. Nasz Klub, który jest twórcą tej uchwały, popiera ją i będzie głosował za jej przyjęciem.

MICHAŁ URBANIAK - Konfederacja
Cieszy mnie, że procedujemy taki projekt Uchwały, który jest w stanie nas połączyć. My jako narodowcy - bo reprezentuję Konfederację narodowców - od lat szanowaliśmy ruchy spółdzielcze. Od lat w naszych programach te ruchy się pojawiały i będziemy im nadal kibicować. Ludzie nie po to
tworzą spółdzielnię, aby się bogacić, ale przede wszystkim „aby bronić się przed biedą. W dyskusji nad dzisiejszą rzeczywistością gospodarczą przeważa pogląd, że tak długo jak spółdzielnie będą w stanie utrzymywać się na rynku, tak długo powinny istnieć.

MIROSLAW SUCHOŃ - Koalicja Obywatelska

Spółdzielnie są niezwykle ważnym elementem życia społecznego, gospodarczego, mieszkaniowego Polaków. Na co dzień nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że większość z nas jest bądź była
„członkiem takiego ruchu. Dlatego jest to święto nas wszystkich, które z jednej strony pozwala nam być dumnym z dokonań wielu pokoleń spółdzielców, ale z drugiej strony pokazuje, że ruch spółdzielczy ma przed sobą przyszłość. Bo choćby kwestia spółdzielczości mieszkaniowej. Chyba nikt inny, tak jak spółdzielnie, nie dba o zapewnienie Polakom właściwych warunków do zamieszkania

JAROSŁAW RZEPA - Koalicja Polska- Kukiz 15

W pierwszych słowach chciałbym podziękować wnioskodawcą za przygotowanie tej uchwały i zauważenie roli jaką odegrały spółdzielnie w historii Polski ale tez odgrywają i w dniu dzisiejszym. Szanowni Państwo! Dzisiaj w setną rocznicę, chcielibyśmy podziękować setkom twórców spółdzielni mieszkaniowych, mleczarskich, gminnych spółdzielni „Samopomoc Chłopska" „rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kółek rolniczych, P55 „Społem", spółdzielni ogrodniczo - pszczelarskich i wszystkich innych których jeszcze z tej mównicy nie wymieniliśmy.
Jeszcze raz gratuluję wszystkim tym, którzy kiedyś tworzyli, a dziś rozwijają spółdzielczość.