AKTUALNOŚCI  
Strona główna   >   Aktualności   >  
 
2018-08-09
Informacja o zmianie treści statutu spółdzielni.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze, Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie ustawy dokonują zmian swoich statutów do wymagań wyżej wymienionej ustawy. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie dokonają w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 9 września 2017 roku.

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniach 10, 14, 17 i 21 maja 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie zmiany treści Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W dniu 12.06.2018 r. Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej złożył do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zmianę treści Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 6 lipca 2018 roku wpisał w Krajowym Rejestrze Sądowym zmianę treści Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.