Zebranie osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Cisowa. (data: 2019-05-07)

Na podstawie § 132 pkt.3 i § 134 pkt. 1 Statutu Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że dnia

14 maja 2019 r. o godz. 1700
w Klubie Mieszkanców przy ul. Rozewskiej 1 odbędzie się

Zebranie Osiedlowe członków spółdzielni z Osiedla Cisowa
.

Prosimy o zabranie dowodu tożsamości. (Regulamin Zebrań Osiedlowych  znajduje sie na stronie internetowej www.gdynskasm.pl).


Porządek zebrania:

1.Otwarcie Zebrania.

2.Wybór Prezydium Zebrania i członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej oraz Komisji Wyborczej.

3.Przyjęcie porządku obrad Zebrania.

4.Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od 20 kwietnia 2018 r.do 14 maja 2019 r.

5.Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla za 2018 rok.

6.Wybór Rady Osiedla na kadencję 2019 – 2022.

7.Dyskusja.

8.Zamknięcie Zebrania.