Zakończyły się prace budowlane na dachu budynku przy ul. Czeremchowej 4. (data: 2015-12-09)

W budynku przy ul. Czeremchowej 4 niezbędne okazało się wycięcie części attyki, która mogła  zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. W miejsce brakującego elementu wstawiono stalową ocynkowana konstrukcję, którą następnie przykryto płytą OSB, na to położono styropian. Następnie wszystko otynkowano i pomalowano. Poniżej zamieszczamy krótką relacje filmową z tych prac.