Posiedzenia Rady Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana 26.09.2016 r. (data: 2016-10-20)

W dniu 26.09 br. odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Grabówek i Wzg. Św. Maksymiliana. Poniżej przedstawiamy porządek obrad oraz krótką relacje filmową z tych obrad.

Porządek zebrania:

1. Przyjęcie i podpisanie protokołu Rady Osiedla z dnia 07.07.2016 r.
2. Informacja z dyżuru Rady Osiedla z dnia 05.09.2016 r.
3. Informacja z posiedzenia Komisji ds. Zadłużeń Czynszowych z dnia 12.09.2016 r.
4. Informacja z posiedzenia Komisji ds. Technicznego Utrzymania Obiektów z dnia 19.09.2016 r.
5. Podjęcie Opinii w sprawie pism złożonych przez mieszkańców i użytkowników lokali.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Terminy posiedzeń.