Posiedzenie Rady Osiedla Cisowa. 10.10.2016 r. (data: 2016-10-31)

W dniu 10.10 br. odbyło się posiedzenie nowo wybranej Rady Osiedla Cisowa. Poniżej przedstawiamy porządek obrad oraz krótką relacje filmową z tych obrad.

Porządek zebrania:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Osiedla, które odbyło się 12 września 2016 r.
2. Informacja z bieżącej działalności Administracji Osiedla Cisowa.
3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu użytkowania oraz zasad przydzielania miejsc postojowych na parkingu płatnym niestrzeżonym przy ulicy Chylońskiej 265.
4. Sprawy wniesione.