Nowy parking przy ul. Kartuskiej 30-44. (data: 2019-09-26)

Rozpoczęła się budowa miejsc postojowych wraz z drogą dojazdową, odwodnieniem, oświetleniem terenu oraz wymianą chodnika wzdłuż budynku przy ul. Kartuskiej 30-44.